İcra Masrafı Hesaplama

İcra dosyası açılış masrafını öğrenmek için aşağıdaki harç hesaplama aracına dosyayla ilgili istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
İcra Masrafı Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. TL
    Örn. 120650,75

İlgili Hesaplamalar

İcra takibi nedir?

Borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ödeyememesi durumunda alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere icra müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İlamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır.

İlamsız icra takibi nedir?

Bir mahkeme kararı bulunmaksızın para veya teminat alacaklarının tahsili için başlatılan icra türüdür. Buna ek olarak para veya teminat niteliğinde olmasa da kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de ilamsız takip yolu ile istenebilir.

İlamlı icra takibi nedir?

Bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan takip türüdür.

İcra masrafı nasıl hesaplanır?

Takibi başlatırken, bir kısım harç ve masrafların peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Yapılacak bu ödemeler icra dosyası borcuna eklenecek olup, başlangıçta alacaklı tarafından karşılanmaktadır. Dosyaya yatırılması gereken harç ve masraflar, takibin ilamlı veya ilamsız olmasına göre farklılık gösterir. İlamsız takiplerde masraflar şöyledir: Başvuru harcı, peşin harç, vekâlet suret harcı, baro (vekâlet) pulu, tebligat ve dosya giderinden ibarettir. İlamlı takipler içinse bu kalemlerden sadece peşin harç ödenmemektedir. Eğer alacaklı icra takibini bizzat kendi başlatacaksa, baro pulu ve vekalet suret harcı gerekmeyeceğinden bu kalemler dışındaki masraflardan sorumlu olacaktır.

Peşin harç nasıl hesaplanır?

Alacak tutarının %0,5'i (binde 5) oranında hesaplanarak takip başlangıcında alacaklıdan tahsil edilir.